הדגשת תאים שמכילים נוסחאות

כאשר חלק מהגליון מכיל ערכים קבועים וחלק מכיל נוסחאות יש לעיתים צורך לזהות את התאים עם הנוסחאות. אפשר לעשות זאת בצורה מאוד פשוטה וקלה על ידי הדגשת תאים שמכילים נוסחאות ע"י שינוי צבע התא.

לשם כך עומדים על תא כלשהו שמכיל נוסחה >> בתפריט HOME לוחצים על CONDITIONAL FORMATTING  ובוחרים NEW RULE.

במסך שנפתח בוחרים את האפשרות האחרונה : Use a formula to determine which cells to format

בשורת הנוסחה מקלידים את הנוסחה ISFORMULA ובסוגריים מכניסים את שם התא עליו אנו עומדים. שימו לב לא להוסיף סימני $ שייקבעו את מיקום התא כי אח"כ נרצה להחיל את הנוסחה על כל התאים בגליון.

=ISFORMULA(מיקום התא)

לוחצים על כפתור FORMAT ובמסך הבא בוחרים צבע רקע / צבע טקסט או שניהם כדי להחיל על תאים שמכילים נוסחאות.

לוחצים פעמיים OK >> התא שבחרנו מופיע עכשיו ברקע אפור.

 

על מנת להחיל את העיצוב המותנה על תאים אחרים באותו גליון נכנסים שוב ל CONDITIONAL FORMATTING >> לוחצים על  MANAGE RULES (האפשרות התחתונה ביותר) ובשדה APPLIES TO  משנים את תחום הבחירה לתחום שנרצה.

לוחצים על APPLY  ואח"כ על OK.

ההגדרות יחולו על הטווח החדש שציינו וכל התאים שמכילים נוסחאות בטווח זה יהפכו לאפורים.
 
כעת ניתן להשתמש בפילטר צבע על מנת לפלטר על תאים שמכילים או שאינם מכילים ערכים בהתאם לצבע הרקע.
ענת חתימה
דילוג לתוכן