איך לשמור על סידור ידני של נתונים בטבלת ציר

שמירת סידור ידני בטבלת ציר - רווח והפסדטבלאות ציר מסדרות את הנתונים באופן אוטומטי ע"פ א"ב או ערך מספרי אך לעיתים יש צורך לקבוע סדר ידני אחר לשורות .

דוגמה טובה לכך היא דוחות רווח והפסד בהם יש צורך לשמור על סדר קבוע של קטגוריות הדו"ח ללא קשר לגובה הסכומים או לסדר האלפביתי של הקטגוריות.

אז בנינו טבלת ציר,מיינו וסידרנו באופן ידני את השורות ע"פ הצורך, ערכנו מספר שינויים ולחצנו על עדכון  כדי שיבואו לידי ביטוי ו…..

השורות קפצו להן לסדר הראשוני האוטומטי. מעצבן!

איך שומרים על הסידור הידני של הנתונים בטבלת הציר שבנינו כך שלא נצטרך לסדר אותן שוב אחרי כל רענון?

הקיבוע הזה  מחולק לשני שלבים:

שלב ראשון: הגדרת סידור (מיון) ידני ע"י הקלקה ימנית על אחת הקטגוריות הרלוונטיות >> SORT >> בחירה באפשרות השלישת – MORE SORT OPTIONS. במסך שייפתח לבחור MANUAL.

רגע! עוד לא סיימנו – רואים את הכפתור MORE OPTIONS למטה? זה השלב השני.

שמירת סידור ידני בטבלת ציר 1
שלב ראשון

שלב שני: לאחר שלחצנו על MORE OPTIONS למטה לוודא שהקוביה בראש הדף (sort automatically every time the reports is updated) אינה מסומנת.

שמירת סידור ידני בטבלת ציר
שלב שני

זהו! כעת כשנבצע רענון, השורות בטבלת הציר ישמרו על הסדר הידני שנקבע.

ענת חתימה
דילוג לתוכן